Menu Close

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดอว. เป็นประธานเปิดงานปทุมวันโมเดล “มีงานทำ มีรายได้ มีวุฒิ มีอนาคต”

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดอว. เป็นประธานเปิดงานปทุมวันโมเดล “มีงานทำ มีรายได้ มีวุฒิ มีอนาคต”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเปิดโครงการและบรรยาย การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต “ผมขอชื่นชมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ริเริ่มจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย ทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับชมงาน จะมองเห็นภาพอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 อย่างชัดเจนทั้งยังได้แนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคต ”

ด้านนายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาหอการค้าไทย ได้บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ว่า “ประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ และได้ทำงานระหว่างเรียนไปด้วยนั้น ทำให้มีมุมมองที่หลากหลายกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะได้ประสบการณ์ตรงทั้งจากการลงมือทำงานการและเพื่อนร่วมงาน ได้เรียนรู้คน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การปรับตัว สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมกันเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวไม่มีใครสามารถมาแย่งไปได้ และตนเองได้ถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมงานลูกน้อง เพื่อแลกเปลี่ยนและนำพากันประสบความสำเร็จผมหวังว่าโครงการปทุมวันโมเดลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนดึงศักยภาพในตนเองออกมาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการทำงาน”


ทั้งนี้ภายในงานมีบริษัทภาคอุตสาหกรรม ร่วมออกบูธรับสมัครงานและแสดงนวัตกรรมกว่า 30 บริษัท โดยมีนักศึกษา นักเรียนชายขอบจากจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมากโดยมีความคาดหวังที่จะงานทำระหว่างศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แม้กระทั่งในส่วนของกำลังพลจากกองทัพบกที่เข้าร่วมงานวันนี้ก็ได้เกียรติจาก พล.ต. สุชิน ตรงดี ผอ.สพบ.กพ.ทบ. (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก) ได้พากำลังพลร่วมโครงการปทุมวันโมเดล กว่า 300 นายเข้าร่วมสมัครงานและสมัครเรียนภายในงาน
โครงการปทุมวันโมเดล “มีงานทำ มีรายได้ มีวุฒิ มีอนาคต” นี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีงานทำระหว่างเรียน มีรายได้ และฝึกประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นผลดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ยื่นใบสมัครงานกับบริษัทงานชั้นนำโดยตรง และเกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการปทุมวันโมเดล เพราะนักศึกษาสามารถเรียนจบได้ไวขึ้นอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีคุณภาพทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ได้สมัครงานและมีงานทำพร้อมทั้งนักศึกษาที่กำลังเรียนได้สถานที่ฝึกงาน


ข้อมูล : คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เรียบเรียง/ภาพถ่าย : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการปทุมวันโมเดล