Menu Close

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียนพรรษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งเดินแห่เทียนพรรษาและเครื่องอรรถบริขารที่จะถวายแด่พระสงฆ์ จากสถาบันฯ เดินตามถนนพระรามที่ 1 ถึงวัดชัยมงคล เขตปทุมวัน กทม. รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์