Menu Close

อธิการบดี เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต

อธิการบดี เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต

     เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยอาจารย์วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดี เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

     โอกาสนี้อธิการบดีและรองอธิการบดีได้กราบเรียนขอความอนุเคราะห์จากสมเด็จพระวันรัต เป็นองค์อุปถัมภ์ และจารชนวนมวลสารในการจัดทำวัตถุมงคลเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะระดมทุนเพื่อการศึกษา และต่อยอดศูนย์การเรียนสถาบันฯ ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์