Menu Close

ปทุมวันการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากชิโนเซกิ ญี่ปุ่น

ปทุมวันการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากชิโนเซกิ ญี่ปุ่น

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับ Dr.Akira Murakami และคณะนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ อิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Technology, Ichinoseki College) ที่ได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อุตสาหกรรมของไทยกับอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เห็นตัวอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดองค์ความรู้ ใหม่ๆ ณ บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัทเดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 10 – 16 กันยายน พ.ศ.2562

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์