Menu Close

รศ. ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ได้รับเชิญในงานเปิดอาคารแสดงผลงานศิลปะและร้านกาแฟ gallery & cafe และงาน Art Meetting

รศ. ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ได้รับเชิญในงานเปิดอาคารแสดงผลงานศิลปะและร้านกาแฟ gallery & cafe และงาน Art Meetting

     วันที่ 5 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเชิญในงานเปิดอาคารแสดงผลงานศิลปะและร้านกาแฟ gallery & cafe และงาน Art Meetting ครั้งที่ 4 ณ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ศิลปินพุทธศิลป์ ผู้ออกแบบวัตถุมงคล ในโครงการวัตถุมงคลเพื่อการศึกษาฯ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

     ในงานมีการเสวนาด้านงานศิลปะ และการบรรยายธรรมจากพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม ท่าน ว.วชิรเมธี อีกด้วย

: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์