Menu Close

ปทุมวัน MOU กับพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปทุมวัน MOU กับพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย อาจารย์สืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งมีรายการดังนี้
          1. ความร่วมมือทางวิชาการร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ 10 ภาคีพันธมิตร
          2. ความร่วมมือทางวิชาการร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ 4 องค์กร เพื่อเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความปลอดภัยแห่งเอเซีย Asia Security Center โดยมี PIT & Focus / Isentech / BSX
          3. ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ AI แห่งเอเชีย ASIA Sport Science และ AI Center 8 องค์กร ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน / Focus / ISDA / Alive Create / กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) / สมาคมสานฝันชายแดนใต้ / มหาวิทยาลัยทักษิณ / วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดปัตตานี

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ / ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์