Menu Close

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สาธิตวิธีซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องช่วยหายใจ BIRD เพื่อออกอากาศรายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19”

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สาธิตวิธีซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องช่วยหายใจ BIRD เพื่อออกอากาศรายการ "ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19"

วันนี้ (26พ.ค.63) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับทีมข่าวจากสำนักข่าวไทย ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และอธิการบดีได้สาธิตวิธีซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องช่วยหายใจ BIRD เบื้องต้น ณ หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อออกอากาศในรายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19” เย็นนี้ เวลา 17.30 น. ช่อง 9 MCOT HD กด 30

ที่มา ฝ่ายประชาสัมพันธ์