Menu Close

ปทุมวันสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2564

ปทุมวันสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นาคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติ สืบสานประเพณีไทยทำบุญใส่บาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้นเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับอดีตอาจารย์อาวุโส ผู้สูงอายุ และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ “มุฑิตาจิตและรดน้ำขอพร อดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ” ประจาปี 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากอดีตอาจารย์อาวุโส ผู้สูงอายุ และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและศึกษาได้รดน้าขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ปี2564 ถือเป็น การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของประเทศไทยให้ดำรงค์ต่อไป และเป็นการพบปะระหว่าง อาจารย์กับลูกศิษย์

นอกจากนี้มีการออกซุ้มอาหารที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในสถาบันฯ และศิษย์เก่า ไว้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมงาน
โดยผู้ร่วมงานได้สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือแอลกอฮอร์ก่อนเข้าในงาน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์