Menu Close

สทป. ร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม

สทป. ร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม

วันนี้ (9 เมษายน 2564) รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จำกัด ในการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จำกัด โดยมี รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ดร.โชคชัย สิงหธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์