Menu Close

ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19

ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19

วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 10.39น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ (ประธานในพิธี) นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พลตรีทัศอรัญ กฤษณานนท์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก พันเอกพิเศษ ธนพล บำรุงเมือง รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน คุณรัตนา ตฤษณารังสี รองประธาน สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ คุณมาซาฮิโร่ มูราโคชิ รองประธาน สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ คุณพงศ์ทอง แร่ทอง ผจก.ธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ( สภท. 54 ปี) และผู้แทนจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมเปิดการอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 โดยมีหน่วยงานทหารมา 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ( นปอ.) หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ( นรด.) และหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ( อย.) นำทหารเกณฑ์ เข้าฝึกอบรมในโครงการฯ รวม 50 นาย ณ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ แขวง-เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธาน สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ กล่าวว่า “ในนามของผู้อำนวยการการจัดฝึกอบรมและประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ การฝึกอบรมทุกปีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสังกัดกองทัพบกและกองทัพอากาศ ที่ได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันนี้ 2561 และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 19 และในวาระอันดีนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตั้งแต่รุ่นที่ 19 เป็นต้นไป จะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน , สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ผู้ที่ผ่านหลักสูตรในรุ่นนี้จะได้รับรองจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาด้วย”

“ทางสถาบันซันชิโร่ของเรา ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพซ่อมสีและตัวถังรถยนต์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสถาบันฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและกำลังพลของกองทัพบกและกองทัพอากาศ และถ่ายทอดความรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ การลงมือปฏิบัติงานในสายงานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ โดยเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านงานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ มาทำการฝึกอบรมแบบเฉพาะทาง เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวทางของนโยบายของรัฐบาล”

“ดังนั้น ผมหวังว่าทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 นี้ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจเรียนและอบรมที่ทางสถาบันได้มีเจตนารมย์และความตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพ เพื่อยังประโยชน์ให้แก่บุคลากรและกำลังพลของกองทัพบกและกองทัพอากาศ
โดยหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้ว จะได้มีความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทุกท่านได้ผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้วและขอให้นำระเบียบวินัยตลอดจนสิ่งดีๆที่ท่านได้รับจากการเป็นทหารและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีความเข้มแข็งมีวินัยและมีความอดทนสามารถประสบความสำเร็จในอนาคต
โอกาสนี้ผมขออาราธนาศีลพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จและรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวต่อไป“ นายอรรถการ กล่าวทิ้งท้าย

หลังจากนั้น นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธาน สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ , นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม3 ฝ่าย ระหว่าง สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ , กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และเทคโนโลยีปทุมวัน หลังเสร็จพิธีได้เชิญแขกผู้มีเกียรติและคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ของระบบการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการซ่อมรถยนต์จากสถาบัน เป็นอันเสร็จพิธี

(เครดิต : เพจ FB หนังสือพิมพ์ ประชาไท)

ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 ลงนามความร่วมมือในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม วิชาชีพทหาร ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19