Menu Close

Tag: PIT

แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จ

แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จ

          สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าอ่านต่อ

ประกาศสถาบันฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 จำนวน 5 อัตรา

ประกาศสถาบันฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายวิชาการครั้งที่ 4-2562Download ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2562Download ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกพนักงานวิชาการDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ คร้้งที่ 3/2562

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ คร้้งที่ 3/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯครั้งที่-3-2562Download

การแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA) ประจำปี 2019

การแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA) ประจำปี 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ สถาบันไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA)อ่านต่อ