Menu Close

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากอิชิโนเซกิ

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากอิชิโนเซกิ

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับ ศ.มาซึโตะ ไวยะมะ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน ที่มาตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับสถาบันฯ โดยมีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและอาจารย์จากสาขาสหวิทยาการ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งนักศึกษาจากอิชิโนเซกิ จะศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากอิชิโนเซกิ