Menu Close

สทป.รับผ้าพระกฐิน เพื่อนำถวายแด่พระสงฆ์วัดเตาปูน จังหวัดลำปาง

สทป.รับผ้าพระกฐิน เพื่อนำถวายแด่พระสงฆ์วัดเตาปูน จังหวัดลำปาง

เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี , นายศักดิพัฒน์ สมวงค์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้ารับผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน น้อมนำทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดเตาปูน ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


โดยผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา สามารถสมทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินได้ที่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ติดต่อสอบถาม 0 2104 9099 กด 0 หรือ 1000 

ภาพ : สำนักงานอธิการบดี

ข่าว : ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์