Menu Close

เตรียมความพร้อมป้อนนักศึกษามืออาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานกับสยามกลการ

เตรียมความพร้อมป้อนนักศึกษามืออาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานกับสยามกลการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 อาจารย์สุรัตติกาล สุวรรณพรหม , อาจารย์สารสิทธิ์ ฤทธานนท์ , อาจารย์วรากร จันทาพูน อาจารย์ประจำสาขาไฟฟ้า และนางสาวสาวิตรี สามปลื้ม นักประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เข้าพบนางสาวภัทรมาศ พรวรากรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารการเงินและการดำเนินงาน , นายวินิจ เดชอมรรัตนกุล ผู้จัดการส่วนฝ่ายบริการ และนางสาวอรวรรณ ค่ายอุดม ผู้จัดการส่วนบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการรับนักศึกษา ในระดับ ปวส. – ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าฝึกงานและเข้าทำงาน ณ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเน้นนักศึกษาที่สามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริง และมีรายได้ระหว่างเรียน

ในการนี้ทางคณะผู้บริหารของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ได้นำคณะเยี่ยมชมการกิจการ การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท พร้อมนำชมฝ่ายบริการหลังการขายในการจัดซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัท อาทิ เครื่องเสียง ชุดผสมเสียงต่างๆ ตลอดจนเครื่องดนตรี ที่มีจำหน่ายทั้งหมดในนามบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ทั้งนี้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวคาดว่าจะลงนามความร่วมกันและรับนักศึกษาทำงานได้ในเร็ววันนี้

 


ภาพ/เนื้อข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน