Menu Close

ร่วมถวายความจงรักภักดี “โครงการรักแม่สุดหัวใจ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” 12 สิงหาคม 2561

ร่วมถวายความจงรักภักดี “โครงการรักแม่สุดหัวใจ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัด “โครงการรักแม่สุดดวงใจ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป, พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร ณ ห้องปะชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน