Menu Close

ค่ายเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ ประจำปี 2561

ค่ายเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ ประจำปี 2561

เมื่อระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ค่ายเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ” ประจำปี 2561 ณ วัดปากน้ำ และโรงเรียนวัดบ้านปากน้ำ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในการออกพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ บูรณะห้องสมุดโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน รั้วโรงเรียน และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์