Menu Close

พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเตรียมความพร้อม การแข่งขันแรลลี่ ประชาสัมพันธ์ ปทุมวัน – กาญจนบุรี “ก้าวต่อไป..วังใหม่สู่วังด้ง”

พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเตรียมความพร้อม การแข่งขันแรลลี่ ประชาสัมพันธ์ ปทุมวัน - กาญจนบุรี "ก้าวต่อไป..วังใหม่สู่วังด้ง"

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.09น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณที่ดินของสถาบันฯ ภายในตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อดำเนินโครงการ จัดตั้งศูนย์การเรียน กาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเตรียมความพร้อมการแข่งขันแรลลี่ ประชาสัมพันธ์ ปทุมวัน – กาญจนบุรี “ก้าวต่อไป..วังใหม่สู่วังด้ง” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ผู้บริหารท้องถิ่นตำบลวังด้ง ผู้แทนชุมชนตำบลวังด้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว และได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณทนง เสียงสุรัตน์ ให้ใช้รถไถและเครื่องจักรในการปรับพื้นที่เพื่อใช้ทำพิธี ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้ขับรถไถเปิดพื้นที่ด้วยตัวเอง อีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน