Menu Close

ปทุมวันสาธุวัฒนมงคล 83 ปี สมเด็จพระวันรัต แห่งวัดบวรฯ

ปทุมวันสาธุวัฒนมงคล 83 ปี สมเด็จพระวันรัต แห่งวัดบวรฯ

        เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร     ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร เข้ากราบสักการะสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในวาระเจริญอายุ 83 ปี ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์