Menu Close

วิศวฯเคมีเร่งผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อแจกหน่วยงานในสถาบันฯ

วิศวฯเคมีเร่งผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อแจกหน่วยงานในสถาบันฯ

         วันนี้ (2 มีนาคม พ.ศ.2563) ณ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารพระประกอบกลกิจ  คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เร่งผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานภายในสถาบันฯ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัส เป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีภายในสถาบันฯ

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์