Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

อบรม “การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกไฟฟ้าด้วย PLC – HMI”

อบรม “การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกไฟฟ้าด้วย PLC – HMI”

  เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนยีปทุมวัน ได้สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ จำนวน 6อ่านต่อ

สทป.ลงนามความร่วมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 10 แห่งเร่งพัฒนาเกษตรอัจฉริยะสู่เกษตรกรรายใหม่และรายย่อยอย่างยั่งยืน

สทป.ลงนามความร่วมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 10 แห่งเร่งพัฒนาเกษตรอัจฉริยะสู่เกษตรกรรายใหม่และรายย่อยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาตราจารย์อ่านต่อ