Menu Close

Tag: #รอบรั้วปทุมวัน #สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน #สทป #pathumwan #pit

สทป.รับการประเมินจาก สมศ. (รอบสี่)

สทป.รับการประเมินจาก สมศ. (รอบสี่)

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสี่) ระดับอุดมศึกษาอ่านต่อ

สทป.ร่วมสดุดีถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3มิถุนามหาราชินี

สทป.ร่วมสดุดีถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3มิถุนามหาราชินี

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดยรองศาสตราจารย์อ่านต่อ

สวบ.จัดUpskill-Reskillคณาจารย์การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สวบ.จัดUpskill-Reskillคณาจารย์การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิดในโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาจารย์ ทางวิชาการ Upskill-Reskillอ่านต่อ