Menu Close
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ประจำปี พ.ศ.2562 (จำนวน 1 ทุน)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ประจำปี พ.ศ.2562 (จำนวน 1 ทุน)
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันฯ เรื่องรายชื่อผู้สมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันฯ
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันฯ เรื่องรายชื่อผู้สมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันฯ

รอบรั้วปทุมวัน