Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่น
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่น
เชิญชวนเข้าร่วม โครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2563
เชิญชวนเข้าร่วม โครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (จำนวน 3 ทุน)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (จำนวน 3 ทุน)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

รอบรั้วปทุมวัน