Menu Close
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 6/2563
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 6/2563
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2563
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 5/2563

รอบรั้วปทุมวัน